29 Μαρτίου, 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ 2024

28 Μαρτίου, 2024

ΔΤ & Συμπεράσματα: Δίκαιη Κατανομή Ενεργειακού Χώρου στην Κρήτη. Σάββατο 30 Μαρτίου στο ΤΕΕΤΑΚ.

Δείτε παρακάτω το απολογιστικό Δελτίο Τύπου της εκδήλωσης: Δείτε παρακάτω τα συμπεράσματα: Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη την εκδήλωση: Ακολουθεί η παλαιότερη ανάρτηση: Με ιδιαίτερη χαρά […]
27 Μαρτίου, 2024

ΚΡΙΣΙΜΕΣ Α ΥΛΕΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

26 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση ΔΕ

22 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση σε Κοινή Συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΑΚ & Τοπικής Διοίκησης ΟΕΕ ΠΤ Ανατολικής Κρήτης

21 Μαρτίου, 2024

Παρουσίαση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των επιμέρους ΟΤΑ στις υφιστάμενες πλατφόρμες Συστημάτων Γεωγραφικών πληροφοριών

21 Μαρτίου, 2024

Απόψεις της Μόνιμης Επιτροπής ΤΕΕ-ΤΑΚ για τις προς διαβούλευση συγκοινωνιακές μελέτες διαμόρφωσης κόμβων στο Δήμο Ηρακλείου

21 Μαρτίου, 2024

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για τις νέες δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BUILD UP Skills REbooting the GReek national platform and UPdating the national roadmap LIFE21-CET-BUILDSKILLS-BUS-REGRoUP, στο οποίο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει […]

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ