9 Φεβρουαρίου, 2024

Γνωστοποίηση λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ: «Καλλιέργειες υπό κάλυψη – Υδροπονία (ΚΥΚ)»

9 Φεβρουαρίου, 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ζητείται πολιτικός μηχανικός   Α΄  Τάξεως  για να εργαστεί σε μόνιμη βάση σε μεγάλη οικοδομική εταιρεία  στην Κύπρο με μισθό πέραν των €55,000.- (Φορολογία μόνο επί του […]
9 Φεβρουαρίου, 2024

Κοπή Πίτας 2024