23 Νοεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΠΟΘΑ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κατόπιν απόφασης της ΔΕ την 16/11/2023 προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του στα ΣΥΠΟΘΑ Α και Β της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου – Λασιθίου […]
23 Νοεμβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να προτείνει Εκπροσώπους ώστε να στελεχωθούν τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, […]