28 Οκτωβρίου, 2023

KOINO ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕΤΑΚ & ΤΕΕΤΔΚ

27 Οκτωβρίου, 2023

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΖΗΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ , ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Τηλ. Επικοινωνίας: […]
27 Οκτωβρίου, 2023

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΖΗΤΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ,  ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,ΠΠΑΕ, ΑΠΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333 […]
27 Οκτωβρίου, 2023

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΖΗΤΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Τηλ. Επικοινωνίας: 2810-316333 email:info@ergokaloudakis.gr
27 Οκτωβρίου, 2023

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

17 Οκτωβρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕ

17 Οκτωβρίου, 2023

NEWSLETTER Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2023

17 Οκτωβρίου, 2023

Πολιτικός Μηχ/κός και Ηλ/γος ή Μηχ/γός Μηχ/κός (ΕΛΚΕ ΠΚ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για υποψήφιους […]