7 Αυγούστου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Τρίτη 08.08.2023 και  ώρα 13:00 πμ  μια (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα […]
7 Αυγούστου, 2023

Κοινοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ “ΑΔΕΣ” στα μέλη του ΤΕΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων” του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και παρακαλούμε για την […]
7 Αυγούστου, 2023

Κοινοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ “ΔΕΑL” στα μέλη του ΤΕΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS” του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και παρακαλούμε για την […]