18 Ιανουαρίου, 2023

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η SYCHEM A.E., δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από το 2001, στοχεύοντας στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξειδικευμένων και καινοτόμων έργων επεξεργασίας νερού και […]
18 Ιανουαρίου, 2023

Μηχανικός Παρακολούθησης & Συντήρησης

Η SYCHEM A.E., δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από το 2001 στοχεύοντας στον σχεδιασμό και την κατασκευή εξειδικευμένων και καινοτόμων έργων επεξεργασίας νερού, λυμάτων […]