6 Μαΐου, 2022

Περιβαλλοντολόγος ή Χωροτάκτης Μηχ/κός

Τεχνικό Γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά Περιβαλλοντολόγο ή Χωροτάκτη Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Αμοιβή ανάλογα της εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο : alexakis@allplanning.gr
6 Μαΐου, 2022

Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός Μηχ/κός

Τεχνικό Γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. Αμοιβή ανάλογα της εμπειρίας. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο : alexakis@allplanning.gr

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους