5 Ιανουαρίου, 2022

Από Τεχνικό Γραφείο Έργων και Μελετών

Από Τεχνικό Γραφείο Έργων και ΜελετώνΖητείται: Μηχανικός με εμπειρία σε θέματα στατικών κατασκευών, δημοσίων έργων και μελετών. Πρόσθετη εμπειρία σε συναφή αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί. Επιθυμητές ειδικότητες: […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία