2 Ιανουαρίου, 2022

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ Η ΤΕ)

Τεχνικό Γραφείο Μελετών, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, αναζητά νέο συνεργάτη με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ η ΤΕ) για απασχόληση στα αντικείμενα: των στατικών μελετών νέων […]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία