23 Μαρτίου, 2015

Πρακτικά συνεδρίασης της “Α” 04/02/2015

Τα πρακτικά της 6ης συνεδρίασης της “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ  04/02/2015
30 Ιανουαρίου, 2015

Πρακτικά συνεδρίασης A 19/11/2014

Τα πρακτικά της 5ης συνεδρίασης της “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ  19/11/2014
7 Οκτωβρίου, 2014

Πρακτικά συνεδρίασης A 07/07/2014

Τα πρακτικά της 4ης συνεδρίασης της “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ 07/07/2014
4 Ιουλίου, 2014

Πρακτικά Συνεδρίασης Α 28/04/2014

Tα  Πρακτικά της Συνεδρίασης της “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ της  28/04/2014
16 Απριλίου, 2014

Πρακτικά Εκτακτης Συνεδρίασης Α 26/03/2014

Τα Πρακτικά Εκτακτης Συνεδρίασης Α  26/03/2014
17 Μαρτίου, 2014

Πρακτικά Ειδικής Συνεδρίασης Α 17/02/2014

Διαβάστε τα πρακτικά της ειδικής συνεδρίασης  της “Α” του ΤΕΕ/ΤΑΚ  στις 17-02-2014.
20 Φεβρουαρίου, 2014

ΠΡΑΞΗ_ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ2014

Η ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ