Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα ψηφίσματα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ

5 Απριλίου, 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ0ΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. Της 23ης Μαρτίου 2011 “Να σταµατήσει τώρα η δολοφονική ιµπεριαλιστική επίθεση ενάντια στον λαό της Λιβύης”

Να σταµατήσει τώρα η δολοφονική ιµπεριαλιστική επίθεση ενάντια στον λαό της Λιβύης” Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τµήµατος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της […]
15 Φεβρουαρίου, 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ.της 27ης Ιανουαρίου 2011 “Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού και κώδικας αμοιβών των Μηχανικών ”

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου 2011, μετά από πρόταση της ΠΑΣΚ-Σ, σχετικά με το “Θεσμικό […]
15 Ιουνίου, 2010

Ψηφισμα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. της 3ης Μαρτίου 2010 “Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και Νέο Αεροδρόμιο”

  Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου 2010, μετά από πρόταση της ΠΑΣΚ-Σ, σχετικά με το […]
25 Σεπτεμβρίου, 2008

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 κατά του νόμου “Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημόσιων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”

      Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2008,  εκφράζει την αντίθεση της για τα […]