Αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών Κτηματολογικών εγγραφών Εκτύπωση
Συνάδελφοι,

δείτε την επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιο Στύλιο, με αρ. πρωτ. 1009/7.7.2021 και θέμα
«Αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών Κτηματολογικών εγγραφών»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ