Πρόσκληση Συνεδρίασης "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε για την ενημέρωσή σας την πρόσκληση σε συνεδρίαση της "Α" για την 26η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ