Κοινή Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ , ΔΣΗ & ΔΣΑΤΜ για Κτηματολόγιο Εκτύπωση

Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΔΣΗ & ΔΣΑΤΜ για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών των Κτηματολογικών Γραφείων Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου.

Διαβιβαστικό κοινής επιστολής