Παραχώρηση στοιχείων και παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Οδικής Ασφάλειας Εκτύπωση
Συνάδελφοι, δείτε τη συνημμένη επιστολή με αρ. πρωτ. 540/6-4-2021 και θέμα: “Παραχώρηση στοιχείων και παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Οδικής Ασφάλειας

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ