Απόψεις του ΤΕΕΤΑΚ για το Τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη Εκτύπωση
Συνάδελφοι,
δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 472/22.3.2021 και θέμα «Απόψεις του ΤΕΕΤΑΚ για το Τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ