Κατάργηση της μείωσης εισφοράς σε γη και σε χρήμα των κληροτεμαχίων στα σχέδια πόλης Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 470/19.03.2021 και θέμα «Κατάργηση της μείωσης εισφοράς σε γη και σε χρήμα των κληροτεμαχίων στα σχέδια πόλης»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ