Αναθεώρηση τιμών για την κατασκευή δημοσίων έργων Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 467/19.03.21 και θέμα «Αναθεώρηση τιμών για την κατασκευή δημοσίων έργων»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ