Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 448/16.03.21 και θέμα «Ανάρτηση Δασικών Χαρτών»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ