Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε για την ενημέρωσή σας την πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΔΕ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16.03.2021 και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συνέχιση της από 11.03.2021 προηγούμενης συνεδρίασής μας.

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ