Υπερβολικές Χρεώσεις Κατά την Εξόφληση Δόσεων Προστίμων Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

 

Παρακαλούμε δείτε επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα