Διαδικασία Ελέγχου Εγγράφων Συνταξιοδότησης - βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Διαδικασία Ελέγχου Εγγράφων Συνταξιοδότησης – βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ