Περιορισμός μετακινήσεων στα πλαίσια των συνοπτικών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

παρακαλούμε δείτε για την ενημέρωσή σας το έγγραφο με τίτλο

"Περιορισμός μετακινήσεων στα πλαίσια των συνοπτικών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων"