Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣταΪκουρα Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

δείτε για την ενημέρωσή σας έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΑΚ 304/17.02.2021 και θέμα

«Οικονομικές επιπτώσεις λόγω Covid-19»

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ