Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε για την ενημέρωσή σας πρόσκληση σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της  Δ.Ε. την 18.02.2020 και ώρα 19:00