Πρόσκληση Συνεδρίασης "Α" του ΤΕΕ/ΤΑΚ Εκτύπωση

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,


Δείτε την πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, την 22α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.