Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ «Παροχή στοιχείων για τον ΒΟΑΚ» Εκτύπωση
Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 255/9.2.21 και θέμα

«Παροχή στοιχείων για τον ΒΟΑΚ»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ