Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών για τις Π.Ε. Ηρακλείου και Λασιθίου Εκτύπωση
Συνάδελφοι,

 

Στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά όλη την πληροφορία που αφορούν στις αναρτήσεις  Δασικών Χαρτών για τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, και συγκεκριμένα:

Γενικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Δεδομένα, αποφάσεις και οδηγίες για  την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Δεδομένα, αποφάσεις και οδηγίες για  την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

 

Καθότι οι συγκεκριμένοι ιστότοποι θα ανανεώνονται συνεχώς ώς  προς τις εξελίξεις που αφορούν το θέμα και θα αναβαθμίζονται ως προς τις δυνατότητες, μπορείτε στο μέλλον να τους χρησιμοποιείτε ως σημεία αναφοράς.

 

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ