Εξίσωση αποφοίτων Κολλεγίων με Διπλωματούχους Μηχανικούς Εκτύπωση
Συνάδελφοι, δείτε το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 233/05.02.21 και θέμα

«Εξίσωση αποφοίτων Κολλεγίων με Διπλωματούχους Μηχανικούς »

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ