Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης δηλώσεων του ν. 4495/17 Εκτύπωση

Δείτε το έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα «Αίτημα παράτασης προθεσμιών ολοκλήρωσης δηλώσεων του ν.4495/17»

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς