Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. Εκτύπωση

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση σε Συνεδρίαση ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη 19/1/2021 και ώρα 19:00

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ