Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε δείτε για την ενημέρωσή σας την πρόσκληση σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Δ.Ε. για την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 19.00 μ.μ.


Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ