Προτάσεις επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας» Εκτύπωση

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο που αφορά προτάσεις επί του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας».  .

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ