ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α» Εκτύπωση

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,


Δείτε την πρόσκληση που αφορά στην 3η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τμήματος, την 30η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.