ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΕ 17 Νοεβρίου 2020 Εκτύπωση
Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, μετά από απόφαση του
Προέδρου του ΤΕΕ, η Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ θα
παραμείνουν κλειστά.