Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

 Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 2031/13-11-2020 και θέμα “Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ”

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς