Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Δ.Ε. για την Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 19.00 μ.μ.