Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, 20/10/2020 Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

 

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αριθμό πρωτοκόλλου 1921/20.10.2020 με θέμα

«Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»

και το συνημμένο του με αρ. πρωτ. 387/14.02.2019

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ