Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας Εκτύπωση

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα που αφορούν την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων με αυτά των δημοσίων Πανεπιστημίων.

 

Από το ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

Απόφαση Αντιπροσωπείας για Κολέγια

Διαβίβαση απόφασης