Προτεινόμενες αλλαγές στον Ν.4412/2016 Εκτύπωση

Δείτε συνημμένο έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα:

«Προτεινόμενες αλλαγές στον Ν.4412/2016»

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ