Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της ΔΕ στις 30.07.2020 Εκτύπωση
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της ΔΕ  του τμήματος μας για την Πέμπτη  30.07.2020 και ώρα 07:00