Επιστολή για την Πληρωμή των Κέντρων δια βίου μάθησης Εκτύπωση
Επιστολή του ΤΕΕ/ΤΑΚ για την «Πληρωμή των Κέντρων δια βίου μάθησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών»