Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος Εκτύπωση

Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τμήματος την Πέμπτη 04/06/2020 και ώρα 19.00 μ.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά μέσω τηλεδιάσκεψης


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ