Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ προς Πρόεδρο ΤΕΕ κ. Στασινό (Ε-ΑΔΕΙΕΣ) Εκτύπωση

Παρακαλούμε δείτε συνημμένη την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ/ΤΑΚ, που σχετίζεται  με τη  βελτίωση  του  ηλεκτρονικού συστήματος  έκδοσης  οικοδομικών αδειών (E – ADEIES).


Για τη ΔΕ

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς