ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ Εκτύπωση


 


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μία απρόοπτη εξέλιξη σχετικά με την προγραμματισμένη εσπερίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ με θέμα τους Υδρογονάνθρακες, μας αναγκάζει

να ακυρώσουμε την εκδήλωσή μας.

Ζητούμε την κατανόησή σας και θα σας ενημερώσουμε για τον εκ νέου προγραμματισμό μας.


 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου