Δράσεις ΔΕ στην Α 18.02.19 Εκτύπωση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ από 13-11-2018 έως 17-02-2019 στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 18-02-2019