Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε διακήρυξη Εκτύπωση

Παρακαλώ ανοίξτε  το  συνημμένο.

 

Από το ΤΕΕ/ΤΑΚ