Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ προς ΟΛΗ Εκτύπωση


Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. οικ. 371/13.02.19και θέμα «Τροποποίηση όρων συμμετοχής σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Λ.Η. Α.Ε.»

 

Η Πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ειρήνη Βρέντζου

Πολιτικός Μηχανικός