Προσκληση για την καταρτηση καταλογων Εργοληπτων & Μελετων ΤΕΙ Εκτύπωση

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ακολουθούν συνημμένα:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η_ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α Ι Τ Η Σ Η_ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ