Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και σε συμβούλια Εκτύπωση

Παρακαλώ, δείτε τη συνημμένη επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών που αφορά την αποζημίωση των εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια.